Uw inschrijving

Omdat we allemaal verschillen in gezondheid, activiteiten, werk, geslacht, leeftijd, voeding etc. heeft dit invloed op onze mond.

Wat de mondhygiënist precies doet en hoe lang, verschilt per mond.
Tijdens de eerste afspraak maken we kennis en stellen we u een aantal vragen over uw gebit, uw tandvlees, uw algemene gezondheid en andere zaken die belangrijk zijn voor de mondhygiëne.
Gebruik van medicijnen of een eventuele zwangerschap is van belang.

Na de kennismaking volgt een grondig mondonderzoek waardoor de conditie van uw tandvlees beter kan worden beoordeeld.
Hier wordt vastgesteld welke behandelingen er mogelijk zijn en stellen wij een behandelplan op samen met een kostenbegroting.
Uiteraard krijgt u gelijk wat tip & tricks mee hoe u uw mondgezondheid optimaal kan houden.

Indien er voldoende tijd over is start  de mondhygiënist met de behandeling.

Duur van de intake bedraagt ±45-60 minuten. De kosten voor een intake variëren tussen de €125 en €179 afhankelijk van de zorgvraag en soort behandeling. Vaak wordt dit bedrag gedeeltelijk of volledig vergoedt door uw aanvullende tandartsverzekering.
Voor kinderen tot 18 jaar worden alle behandelingen 100% vergoed.

Al er aanvullende behandelingen nodig zijn zal aan de hand van een uitgebreid mondonderzoek en uw wensen  de mondhygiënist voor u een persoonlijk behandelplan opstellen  met een bijbehorende kostenbegroting als het om een bedrag gaat boven de 150 euro.

Wat neem u mee op de eerste afspraak

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Bewijs van inschrijving bij een verzekeringsmaatschappij (pasje of polis meenemen)
  • Eventuele verwijskaart van de tandarts of kaakchirurg
  • De ingevulde gezondheidsvragenlijst (kunt u hier downloaden)