Tanderosie

Als u last heeft van tanderosie wordt uw tandglazuur (het harde buitenste laagje van uw tanden) aangetast door suikers en zuren in uw voeding. Het is een langzaam proces waar u vaak niets van merkt tot het te laat is. Juist om die reden is het voorkomen van tanderosie enorm belangrijk.

Tanderosie is te herkennen aan verkleuringen aan de tanden en korter wordende tanden.
Wanneer tanderosie niet wordt tegengegaan, kunnen de zuren het glazuur en vervolgens zelfs het blootliggende tandbeen oplossen.

Behandeling

De mondhygiënist zal een voedingsanamnese af nemen. Dit houdt in dat u alles wat u eet bijhoudt in een dagboek. Op deze manier kan de oorzaak van de tanderosie achterhaald worden en kan de mondhygiënist u adviseren hoe u verergering kunt voorkomen.